فروشگاه

جارو برقي كروپ مدل VCC 2460

دسترسی: اتمام موجودی

توضیحات

 • ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر:۲۴۰۰وات
 • ﻃﺮاﺣﻰ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻰ ﻣﺤﺼﻮل
 • ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮد ۱۰متر
 • داراى ﮐﯿﺴﻪ داﺋﻤﻰ۶لیتری
 • داراى ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ
 • داراى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮLED
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ داﺋﻤﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﯾﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
 • داراى ﺑﺮس ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاى اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح
 • داراى ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﻰ اﺳﺘﯿﻞ
 • ﺻﺪاى ﮐﻢ
 • داراى ﻣﮑﺶ ﻗﻮى

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “جارو برقي كروپ مدل VCC 2460”

هجده − 3 =