فروشگاه

ماشنی ظرف شویی کروپ مدل DSC 1405

دسترسی: اتمام موجودی

توضیحات

 •  ﻇﺮﻓﯿﺖ ۱۴ نفره
 • ﮔﺮﯾﺪ اﻧﺮژى++A
 • ۶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ
 • ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮLED
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺨﺘﻰ آب
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﯿﺐ ﯾﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 • داراى ۲ سبد
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى و آب
 • ﺳﺒﺪ ﻣﯿﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Half load
 • ﺷﺴﺘﺸﻮى ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮى ﻇﺮوف ﺑﺰرگ
 • قابلیت تاخیر در زمان شستشو تا ۲۳ ساعت
 • ابعاد ۸۵-۶۰-۶۰(ارتفاع – عمق – عرض)

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ماشنی ظرف شویی کروپ مدل DSC 1405”

یک × 2 =