همزن HM0250

دسترسی: اتمام موجودی

موتور 250وات
کاسه بزرگ 4/5 لیتری
5سرعته
دارای سریهای مختلف با روکش کروم و قابل تعویض