آبسردکن ایستاده YL-1643-Bk

دسترسی: اتمام موجودی

3 حالته:  آب جوش ،ولرم ،خنک

دکمه لمسی

سیستم هشداردهنده

مخزن مخفی

جهت جلوگیری از بی آب شدن دستگاه.